Projekteerimine

Projekteerime elektripaigaldisi ja automaatikat


Projekteerimisel võtame aluseks elektrivõrgu tehnilised parameetrid, tellija poolse lähteülesande ja standardite nõuded. Iga meie projekt koosneb detailselt koostatud seletuskirjast, seadmete ja materjalide valiku aluseks olnud arvutustest (lühisvoolud, pingelang, eritakistused, valgustihedused jne), spetsifikatsioonist, kaablitabelist, elektripaigaldise põhimõtteskeemist, süsteemi ühejooneskeemist, kilpide skeemidest, plaanidest ja lõigetest.

Mida projekteerime

  • kuni 42 kV nimipingega elektripaigaldisi
  • releekaitset ja reservilülituse automaatikat (RLA)
  • protsessijutimise automaatika lahendusi tööstuse ja infrastruktuuri rajatistele
  • hoonete elektriinstallatsiooni projektid: valgustust (sh avarii- ja evakuatsiooni-valgustust), elektritoite liine, jaotuskeskuseid jne
  • hooneautomaatikat: valgustuse-, kütte- ja ventilatsiooni juhtimist
  • targa maja lahendusi