Tööstuses ja infrastruktuuris

Automaatika “Tailor made” meetodil


Automaatikatööde tegemisel lähtume individuaalselt iga meie kliendi vajadustest. Enne töödega alustamist kaardistame tegevusprotsessid, mida oleks vaja juhtida, samas võttes arvesse võimalikud iseärasused. Loome just kliendile sobiliku protsesside juhtimise ja kaughalduse automaatika lahenduse.

Kellele teeme

  • veemajandusettevõtted: veetöötlus-, reoveepuhastus- ja pumbajaamad
  • küttemajandusettevõtted: katlamajad, elektri ja soojuse koostootmisjaamad, soojusvõrgu ettevõtted
  • tööstusettevõtted: tehased ja vabrikud

Mida teeme

  • PLC-de programmeerimine
  • visualiseerimine SCADA-s ja kaughalduse loomine
  • energiaaudit ja tootmiskulude optimeerimine