Rakvere ORC KTJ I etapp

Rakvere ORC KTJ I etapp

Elektritööd Rakvere puithakkel töötava ORC elektri ja soojuse 5,6MW koostootmisjaamas – I etapp, Rakvere KTJ (Adven Eesti AS)

Aadress: Päikese tänav 4, Rakvere, Lääne-Virumaa

Tellija: Adven Eesti AS

Tehtud tööd:

  • Elektri- ja automaatikaseadmete tarne ja paigaldus
  • 10,5 kV  liitumispunkti ehitus EE Elektrilevi võrguga ühendamiseks
  • Keskpinge, madalpinge ja automaatika installatsioonitööd
  • Koostootmisjaama protsessijuhtimise loogika programmi kirjutamine ja seadistamine
  • Visualiseerimine SCADA-s ja kaughalduse tegemine
  • Diiselgeneraatori paigaldamine ja varutoitesüsteemi ehitus

Vaata teisi projekte

Tagasi