Paide KTJ

Paide KTJ

Elektritööd Paide puithakkel töötava elektri ja soojuse 2,1MW koostootmisjaamas (Eesti Energia AS)

Aadress: Raudtee 1B, Paide, Järvamaa

Tellija: Filter AS

Tehtud tööd:

  • 10,5 kV jaotla ehitus
  • Kesk- ja madalpinge installatsioonitööd
  • Automaatika installatsioonitööd
  • Tulekahjusignalisatsiooni väljaehitus

Vaata teisi projekte

Tagasi